Το έργο

Σύντομη Περιγραφή του έργου cude-BEM .

Το έργο «cude-BEM Customer Driven Efficient Building Energy Management (Πελατοκεντρική & Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας)», έχει ενταχθεί στη δράση 1.b.1.2-a3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έχει ως εταίρους  την MΕΑΖΟΝ Ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Συντονιστής Εταίρος), την  DYNACOMP Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρονικών Συσκευών και συναφών ειδών, την CITIWAVE SYSTEMS Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.


Με στόχο την προσωποποιημένη και σε πραγματικό χρόνο ενεργειακή διαχείριση και κατ’ επέκταση την ενεργειακή εξοικονόμηση κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, το έργο cude-BEM αναπτύσσει μια καινοτόμα μεθοδολογία και ένα πρότυπο διαδικτυακό εργαλείο έξυπνης διαχείρισης ενέργειας που λαμβάνει υπόψη πολλαπλές πηγές δεδομένων:

               στατικά χαρακτηριστικά του κτηρίου,

               δεδομένα των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης,

               δεδομένα από τους IoT αισθητήρες και ελεγκτές του κτιρίου,

               ανατροφοδότηση και σχόλια χρηστών

Το ολοκληρωμένο σύστημα βασίζεται σε ΙοΤ τεχνολογίες και σε καινοτόμους μετρητές χαμηλού κόστους, αισθητήρες, ελεγκτές και ενεργοποιητές, σε cloud υποδομή και λογισμικό για την ανάπτυξη του έξυπνου συστήματος διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.


Ανάμεσα στις ενέργειες του Cude-bem περιλαμβάνονται:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διοίκηση του έργου (ΕΕ1)
  • Μελέτη State of the art analysis στον χώρο των IoT energy management και cloud / mobile υπηρεσιών (ΕΕ2)
  • Ανάλυση και Σχεδίαση κατανεμημένων εφαρμογών Smart Energy Management και Δικτυακών και Συστημικών Επεκτάσεων Υλικοτεχνικής Υποδομής IoT energy Management (ΕΕ3)
  • Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών Smart Energy Management και Δικτυακών και Συστημικών Επεκτάσεων Υλικοτεχνικής Υποδομής IoT energy Management, Ολοκλήρωση Συστήματος (ΕΕ4)
  • Πιλοτική Εφαρμογή / Εγκατάσταση (ΕΕ5)
  • Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (ΕΕ6)
©2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp

Search