Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα βασικά αποτελέσματα - παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

 

·         Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου

·         Τελική Έκθεση Προόδου

·         Consortium & IPR Agreement 

·         Μελέτη State of the Art για μεθοδολογίες διαχείρισης ενέργειας ΙοΤ Energy Management, Energy analytics και Cloud Computing

·         Αναλυτικές Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές (HW & SW)

·         Εργαλείο διαχείρισης δεδομένων και Ενεργειακής ανάλυσης με τη χρήση μηχανών εκμάθησης σε περιβάλλον Cloud

·         Εργαλείο παρακολούθησης Τελικών Χρηστών

·         Εργαλείο παρακολούθησης Διαχειριστή Εγκατάστασης

·         Πρωτότυπος IoT εξοπλισμός (HW)

·         Ολοκληρωμένο Πρωτότυπο

·         Σχέδιο Εφαρμογής / Εγκατάστασης και Σύνολο Εγχειριδίων

·         Πλάνο Διάχυσης Αποτελεσμάτων και Exploitation Plan

©2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp

Search