Αποτελέσματα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν στο τομέα της διαχείρισης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων στο τριτογενή τομέα ως σύνθεση των επιμέρους συνιστωσών και εφαρμογών της προτεινόμενης  μεθοδολογίας και του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη λειτουργία τους.

Με την αξιοποίηση του προτεινόμενου συστήματος προβλέπεται μείωση κατά μέσο όρο κατά 18% της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων παρέμβασης, κατανεμημένη σε τουλάχιστον:

·                  15% εξοικονόμηση ενέργειας μέσω πραγματικού χρόνου, εξατομικευμένων και κανονιστικών ανατροφοδοτήσεων.

·                  20% εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του συνδυασμού ανατροφοδότησης με πρόσθετες εφαρμογές προγραμματισμού και απομακρυσμένου ελέγχου

Εκτός από τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους,  κύριος στόχος είναι και η μη -παρεμβατικότητα  των τελικών χρηστών, δημιουργώντας έναν πιο άνετο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής και προς αυτή την κατεύθυνση, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η διασφάλιση της αποδοχής χρήσης άνω του 95%.

Μαζί με τον άμεσο αντίκτυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω επενδύσεων προς την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

·                  Προσφορά διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πέραν της  τυπικής παροχής ενέργειας, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό σε μια κορεσμένη αγορά βασικών προϊόντων.

·                  Σχετικά με τις τελευταίες, υπάρχει υψηλή δυναμική για περαιτέρω υπηρεσίες που θα επιτρέψουν την ενεργό συμμετοχή στις αγορές ενέργειας (σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον αγοράς).

·                  Ενσωμάτωση παραμέτρων για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνολική απόδοση του κτιρίου είναι συμβατή με τις επιχειρηματικές επιδόσεις ενός οργανισμού

·                  Δυνατότητα καθορισμού πλαισίου για ακριβή πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 

©2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp

Search